Gebeurtenis

Opgraving Eekstraat II

radiokoolstofdatering, natuurwetenschappelijk onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1074568
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074568

Beschrijving

In 2015 was er al een prospectie met ingreep in de bodem (proefsleuven) uitgevoerd in het plangebied. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek is de noordoostelijke zone (ongeveer 3100m²) van het plangebied met een oppervlakte van ongeveer 1,25ha geselecteerd voor verder onderzoek door middel van een opgraving. De geselecteerde zone voor de vlakdekkende opgraving werd in twee werkputten van circa 1500m² ingedeeld. 

Met behulp van metaaldetectie is het terrein afgezocht naar metaalvondsten. 14C-datering, dendochronologisch onderzoek, macrobotanisch onderzoek en pollenonderzoek zijn ook uitgevoerd. 

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: SCHELTJENS S. & VERAART D. 2019: Archeologische opgraving Lokeren-Eekstraat, Monument Vanderkerckhove-rapport 2019/14, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Eekstraat (Lokeren)
Er werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd waarbij kuilen, paalkuilen, grachten en greppels, waterputten, gebouwen en bijgebouwen en hooibergen gevonden werden. De sporen dateren van de Romeinse periode tot de post-middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Eekstraat II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074568 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.