Gebeurtenis

Opgraving Predikherenklooster

metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1074569
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074569

Beschrijving

Een archeologische opgraving werd uitgevoerd in het voormalige Predikherenklooster te Mechelen. De planning van het project ging nauw samen met
deze van de restauratiewerken, waardoor het onderzoek in verschillende fasen werd uitgevoerd. In totaal werd een oppervlakte van 114,8m² opgegraven. Deze werd onderverdeeld in 2 opgravingszones: de pandgang (zone 1) en de kerk (zone 2). Het vlak is ook onderzocht aan de hand van een metaaldetector. 

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: HEYVAERT B. 2019: Archeologische opgraving Mechelen Predikherenklooster, Monument Vanderkerckhove-rapport 2019/26, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Jodenstraat (Mechelen)
In het voormalige Predikherenklooster in Mechelen werd een archeologische opgraving werd uitgevoerd waarbij restanten van het klooster/de kerk werden aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Predikherenklooster [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074569 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.