Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Weteringstraat

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074571
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074571

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van landbouwgerelateerde gebouwen, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Het booronderzoek is manueel uitgevoerd met een edelmanboor met een kop van 7 cm. In totaal zijn 11 boringen geplaatst, verspreid over het terrein, in een grid van 50 bij 50 m. Maximaal zijn de boringen tot een diepte van ca. 1,10 m gezet. De boorkernen zijn niet gezeefd. Er zijn geen stalen genomen in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek.

Uit de landschappelijke boringen is echter gebleken dat een deel van het plangebied waar een ophoging van het terrein gepland wordt, over voldoende buffer beschikt en dus niet verder onderzocht dient te worden. Hierbij is het vooronderzoek nog van toepassing op ca. 4.387 m² van het terrein. In totaal zijn 6 parallelle proefsleuven met noordoost-zuidwest oriëntatie aangelegd met een breedte van 2 m en een onderlinge afstand van 15 m. Er zijn twee kijkvensters aangelegd. Hierdoor wordt een dekkingsgraad bereikt van 485 m2. Dit is iets lager dan de beoogde 548 m2. Er zijn 2 bodemprofielen van 1 m breed aangelegd tot ca 30 cm in de C-horizont. Er zijn 9 vondsten aangetroffen waarvan 6 uit het vlak en 5 uit sporen. Er gebeurde geen staalname. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A., COREMANS L. & PELEMAN B. 2021: Vooronderzoek aan de Weteringstraat te Ravels, LAReS-rapport 477, Halle-Zoersel.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Weteringstraat (Ravels)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van landbouwgerelateerde gebouwen, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het onderzoek leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Weteringstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074571 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.