Gebeurtenis

Opgraving Handelsbeurs

metaaldetectie, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1074578
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074578

Beschrijving

Naar aanleiding van de restauratie en herbestemming van de beschermde monumenten Handelsbeurs met Schippersbeurs en de oude delen van herenhuis Du Bois, de vernieuwbouw en herbestemming van de panden Lange Leemstraat 20-24 en de aanleg van een ondergrondse parkeergarage via het pand Sint-Katelijnevest 55 werd een archeologische opgraving uitgevoerd. De binnenkoer van de handelsbeurs zonder de zone van de omliggende galerij werd in 8 werkputten machinaal opgegraven. Er werden hierbij telkens vier vlakken aangelegd. De opengelegde vlakken en spoorvullingen werden telkens met behulp van een metaaldetector onderzocht. Er werden ook stalen genomen voor archeobotanisch onderzoek. 

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: VANDER GINST V., YPERMAN W. & SMEETS M. 2019: Het archeologisch onderzoek aan de handelsbeurs te Antwerpen, Archeologie-Rapport 459, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Katelijnevest (Antwerpen)
Er werd een archeologische opgraving uitgevoerd waarbij urnengraven, muurresten en vloeren, kuilen, waterputten en greppels uit de metaaltijden tot nu werden gevonden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Handelsbeurs [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074578 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.