Gebeurtenis

Opgraving Collegewijk

archeologische opgravingen
ID
1074582
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074582

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving na proefsleuvenonderzoek. 

Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba

Bronnen

Bron: DECONYNCK J. (red.) 2013: Harelbeke - Dennenlaan. Rapportage van het archeologisch vervolgonderzoek 18 oktober 2010 - 9 september 2011, GATE-rapport, 62, Bredene.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Harelbeke (Harelbeke)
Tijdens het onderzoek zijn een kleine 2000 sporen aangetroffen die in de Romeinse periode te plaatsen zijn. Het gaat om paalkuilen, restanten van gebouwen, een drenkkuil, waterputten, afvalkuilen, kuilen, greppels, een palissade met mogelijke omgang en grachten. Opmerkelijk voor het onderzoek zijn de vele vondsten die hiermee gepaard gaan. Niet minder dan ± 31.000 artefacten uit de Romeinse periode zijn aangetroffen. In totaal werden 1759 Romeinse sporen geregistreerd en onderzocht (97 % van alle aangetroffen sporen).


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Collegewijk [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074582 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.