Gebeurtenis

Opgraving Beestenmarkt

radiokoolstofdatering, houtonderzoek, palynologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1074584
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074584

Beschrijving

Wegens de plannen voor het vernieuwen van de riolering van de Beestenmarkt en zijn omgeving werd na een vooronderzoek (2016) een archeologische opgraving uitgevoerd werd een archeologische opgraving uitgevoerd onder vergunningsnummer 2016/439. Deze vergunning is een uitbreiding van vergunning 2015/105 die handelde over de rioleringswerken op o.a. het Possozplein en in de Basiliekstraat te Halle. Dat onderzoek (2015/105) was echter reeds afgerond vooraleer het onderzoek op en rond de Beestenmarkt kon aanvangen. Er werd besloten om voor beide vergunningsnummer de rapportage apart te doen.

Voor de opgraving werd 666m2 effectief opgegraven of, in het geval van de wegenis, onder intense begeleiding onderzocht. De opgraving van de Beestenmark verliep in drie werkputten. De eerste twee werkputten betreffen de eigenlijke beestenmarkt en dus het vermoedelijke kerkhof. In beide werkputten werd er voorzichtig machinaal verdiept tot op het vlak waar de skeletten voorkwamen, vervolgens werd er manueel verder gewerkt en werden de verschillende skeletten en andere sporen vrij gelegd. Nadat een volledig vlak werd vrij gelegd werden deze door een fysisch antropoloog in situ geregistreerd en daarna gelicht. Door en onder leiding van de fysisch antropoloog werden van elk individu drie tanden getrokken (indien beschikbaar) voor eventueel later DNA onderzoek. Bijkomend werd een pollenstaal genomen onder het hoofd voor eventuele bloemenpollen, die deel kunnen uitmaken van het begrafenisritueel. Onder het bekken werd een staal genomen voor parasietenonderzoek. Van de aanwezige muren werden stalen genomen van het gebruikte bouwmateriaal en eventuele aanwezige mortel. Nadien werd er opnieuw machinaal tot op het volgende vlak gegaan. In totaal werden er op vijf vlakken archeologische resten en skeletten aangetroffen. De derde werkput betreft de straat rond het plein waarbij de opgraving meer in de vorm van een begeleiding plaatsvond.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: YPERMAN W. & BERK B. 2021: Het archeologisch onderzoek op de Beestenmarkt te Halle, Archeo-rapport 510, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beestenmarkt (Halle)
Er werd een archeologische opgraving aan de Beestenmarkt te Halle uitgevoerd. Restanten van een kerkhof werden hierbij aangetroffen (o.a. skeletten en kerkhofmuur). De vondsten dateren tussen de 17de en 20ste eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Beestenmarkt [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074584 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.