Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Gravin de Merodestraat 26-30

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074590
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074590

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats, bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Er werd gestart met vier landschappelijke boringen in het standaard raster van 40 m op 50 m. In deze boringen werden geen aanwijzingen voor steentijd of complexe bodem/landschap gevonden. Deze boringen bevestigen het beeld van de 3 controleboringen die al gezet werden tijdens het
bureauonderzoek. Omwille hiervan werd geen gebruik gemaakt van een 15 m driehoeksgrid.

Er werden 3 noord-zuid gerichte parallelle proefsleuven van 2m breed aangelegd en 2 kijkvensters voor een totale oppervlakte van 356 m². Het totale plangebied voor proefsleuvenonderzoek omvat 3.043 m², waardoor 11,7 % onderzocht werd.

In elke werkput werd een bodemprofiel aangelegd en opgeschoond. 

Verspreid over het plangebied werden slechts 12 sporen geregistreerd. Er werden geen grondstalen genomen voor verdere analyse ten behoeve van absolute dateringen (14C, OSL), micromorfologisch onderzoek, textuuranalyse of palynologisch onderzoek.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: DE HERDT T. & OP DE BEECK S. 2021: Nota Westerlo, Gravin de Merodestraat. Deel 1: Verslag van de Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1906, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gravin de Merodestraat 26-30 (Westerlo)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats, bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Gravin de Merodestraat 26-30 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074590 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.