Gebeurtenis

Opgraving Peperstraat II

natuurwetenschappelijk onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1074594
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074594

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een appartementsgebouw met ondergrondse parkeergarage en na een positief vooronderzoek in 2015 werd een archeologische opgraving uitgevoerd. Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 420 m2. Er werd één werkput en drie vlakken aangelegd. Van bepaalde sporen werden staalnames (macroresten, pollen, dendro) genomen voor verder natuurwetenschappelijke analyse. Van de muren en vloeren werden baksteen- en mortelstalen ingezameld.

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: VaANDER GINST V. & VAN ROY J. 2021: Het archeologisch onderzoek aan de Peperstraat te Tienen, Studiebureau Archeologie-Rapport 501, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Peperstraat (Tienen)
Naar aanleiding van de bouw van een appartementsgebouw met ondergrondse parkeergarage en na een positief vooronderzoek in 2015 werd een archeologische opgraving uitgevoerd. Resten van kelders, leerlooierskuipen en ontginningskuilen werden aangetroffen. De vondsten dateren in de late middeleeuwen en postmiddeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Peperstraat II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074594 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.