Gebeurtenis

Opgraving Kattenhagenstraat

metaaldetectie, radiokoolstofdatering, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen
ID
1074616
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074616

Beschrijving

n totaal werden er twee werkputten aangelegd. Werkput 1 heeft een oppervlakte van ca. 861 m². Werkput 2 heeft een oppervlakte van ca. 363 m². In totaal komt dit neer op een onderzochte oppervlakte van ca. 1.224 m² wat grotendeels overeenkomt met de vooropgestelde te onderzoeken zone.

De teelaarde werd laagsgewijs verdiept tot op het eerste archeologische niveau (20,046 en 20,750 m +TAW). Na het openleggen en documenteren van het eerste archeologisch niveau werd er verdiept naar het tweede archeologisch niveau (19,891 en 20,303 m +TAW). Bij het verdiepen van de teelaarde werd elke laag afgespeurd op eventuele vondsten. Deze vondsten zijn geregistreerd en verzameld.

Er werden tevens twee profielen aangelegd die haaks op elkaar liggen waarbij deze de gehele lengte en breedte van het plangebied beslaan. Teneinde een goed beeld te verkrijgen van de bodemopbouw, stuifzanden en verbruiningshorizonten. Hierbij werden er ook negen OSL-dateringen genomen, telkens drie staalnames per laag (Ap4-horizont/oude cultuurlaag, stuifzandlaag en oudste cultuurlaag). Verbruiningshorizonten waren niet aanwezig binnen het plangebied tijdens de vlakdekkende opgraving. Hier is dus geen staal van genomen. 

Van enkele sporen zijn ook monsters genomen voor verder onderzoek naar datering (via 14C-onderzoek).

Tot slot werden alle aangelegde vlakken en storthopen met de metaaldetector gecontroleerd. Tevens werden alle sporen nauwkeurig afgezocht met de metaaldetector.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J., WIJNEN J., JENNES N. & VERRIJCKT J. 2021: Nederzettingssporen uit de metaaltijden en middeleeuwen op en onder een stuifduin. Kasterlee, Kattenhagenstraat. Eindrapport van een opgraving, Rapport nr. 0464, Beerse.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kattenhagenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074616 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.