Gebeurtenis

Opgraving Edgar Tinellaan

palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen
ID
1074634
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074634

Beschrijving

Naar aanleiding van een sociaal woningproject en een positief archeologisch vooronderzoek vond op het noordelijke deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. 

De opgraving betreft enkel het noordelijke deel van het plangebied. Het zuidelijke deel werd vrijgegeven. 

Het puttenplan voorzag in de aanleg van een drietal werkputten over de gehele lengte van het plangebied. Alleen een klein deel in de meest noordoostelijke hoek is niet opgegraven. Na de vlakaanleg werd het oppervlak gescreend door middel van een metaaldetector. Overig vondstmateriaal is per vak van 5 bij 5 m en per stratigrafische eenheid verzameld. De aanleg en documentatie van het vlak werd bemoeilijkt door het (grond- of hang-)water en de natte weersomstandigheden. Met behulp van een waterpomp konden alle sporen echter succesvol gedocumenteerd en afgewerkt worden. 

Tijdens het veldwerk zijn in totaal 402 spoornummers uitgedeeld en 179 vondsten verzameld. Naast deze vondsten is een vrij groot aantal monsters genomen uit verschillende sporen.
In totaal gaat het om veertien stalen, zowel stalen voor 14C-analyses als stalen voor pollenanalyses en macrorestenonderzoek. 

Een aantal bodemprofielen bevestigden de eerder waargenomen bodemopbouw. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VUhbs archeologie

Bronnen

Bron: VAN HEMERT J. (ed.) 2021: Sporen van een middeleeuws erf en twee Romeinse crematiegraven. Een opgraving langs de Edgard Tinellaan te Aartselaar, Zuidnederlandse Archeologische Notities 950, Amsterdam.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Edgard Tinellaan (Aartselaar)
Naar aanleiding van een sociaal woningproject en een positief archeologisch vooronderzoek vond op het noordelijke deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. Dit onderzoek bracht sporen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Edgar Tinellaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074634 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.