Gebeurtenis

Veldkartering Geluwestraat fase 2

archeologische veldkartering
ID
1074637
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074637

Beschrijving

Omdat op het initiële plangebied (fase 1) aanwijzingen waren voor de aanwezigheid van één of meerdere steentijdsites werd een naastliggend perceel gekarteerd. Ook hier werd veel steentijdmateriaal aangetroffen. 

Tijdens deze tweede fase zijn 128 lithische vondsten ingezameld: 59 fragmenten niet-gemodificeerd debitagemateriaal, 18 werktuig(fragment)en en één werktuigverfrissing, één fragment pijlbewapening, zeven kernen en zeven kernvernieuwingsafhakingen.  Verder zijn er ook nog negen natuurlijke
vuursteenfragmenten, vier vorstafhakingen en 22 brokstukken verzameld.

Auteurs: Lemay, Nancy
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VELLEMAN J. & DEPAEPE I. 2021: Nota Heinrichting bufferbekken Geluwebeek/Reutelbeek te Menen en Wervik, RAAP Rapport 613, Eke.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Geluwestraat (Menen)
Veldkartering uitgevoerd op zoek naar een alternatieve inplantingsplaats voor een tijdelijk bufferbekken.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Veldkartering Geluwestraat fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074637 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.