Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Zandstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074652
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074652

Beschrijving

Ter evaluatie van de bodembewaring en het steentijdpotentieel werden in eerste instantie 15 landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein. Quasi over het gehele plangebied werd een A-C bodemopbouw vastgesteld. Op één boorlocatie werd daarnaast vermoedelijk een restant van een verbrokkelde B-horizont aangeboord. Verder werden in een groot aantal boorprofielen verstoorde zones aangeboord. Verschillende boringen dienden gestaakt te worden wegens de aanwezigheid van grof puin. Op basis van de waarnemingen uit het landschappelijk booronderzoek kan de kans op het aantreffen van in situ bewaarde steentijdsites zeer laag worden ingeschat.

Om het potentieel op sporensites na te gaan werden vervolgens 8 sleuven aangelegd waarbij rekening werd gehouden met de te behouden bebouwing en bomen. Er werden geen archeologische sporen aangetroffen maar enkel sporen van verstoringen.

Bron: ACKE B., BRACKE M., DE BRABANDERE S. & FONTEYN P. 2021: Nota Eke Zandstraat, Moerbeke-Waas.
Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., DE BRABANDERE S. & FONTEYN P. 2021: Nota Eke Zandstraat, Moerbeke-Waas.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zandstraat 59 (Nazareth)
De boringen gaven vooral een Ap-C profiel aan en de proefsleuven toonden enkel sporen van recente verstoringen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Zandstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074652 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.