Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Industrieweg 14-16-18-20A

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1074686
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074686

Beschrijving

Gezien het noordelijk deel van het projectgebied zwaar verontreinigd werd, was enkel het zuidelijke deel van 2500m² beschikbaar voor archeologisch vooronderzoek. Daar werd gestart met 8 landschappelijke boringen, gevolgd door 11 verkennende boringen. Omdat er geen steentijdindicatoren aan het licht kwamen ging men over tot het aanleggen van 2 proefsleuven. Hier werden geen sporen in aangetroffen.

Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: BARTHOLOMIEUX B., DEMEULEMEESTER L. & MESTDAGH B. 2021: Nota Verslag van resultaten Verkennende boringen Wondelgem Industrieweg 16 (prov. Oost-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: LEGRAND P. & BARTHOLOMIEUX B. 2020: Nota Verslag van resultaten Landschappelijk booronderzoek Wondelgem Industrieweg 14-16-18-20A – Lot 2 (prov. Oost-Vlaanderen), Ingelmunster
Type: literatuur
Datum:

Bron: BARTHOLOMIEUX B., DEMEULEMEESTER L. & MESTDAGH B. 2020: Nota. Verslag van Resultaten. Proefsleuven. Wondelgem Industrieweg 16, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Industrieweg 14161820A (Gent)
Uit het landschappelijke booronderzoek bleek een plaatselijk goed bewaarde bodem. Bij het verkennend booronderzoek werden echter geen archeologische indicatoren aangetroffen. Ook de proefsleuven leverden geen sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Industrieweg 14-16-18-20A [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074686 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.