Gebeurtenis

Verkennend booronderzoek Medelaar

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1074692
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074692

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit 20 verkennende archeologische boringen in een grid van 10 bij 12 m, uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 10 cm.

Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DE RIJCK A. 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de Medelaar te Zoersel aan de hand van vooronderzoek met ingreep in de bodem (23.106). Nota, ABO Archeologische Rapporten 1665, Aartselaar.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Medelaar (Zoersel)
Tijdens een verkennend archeologisch booronderzoek en daaropvolgend proefsleuvenonderzoek zijn geen archeologisch relevante sporen of vondsten aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Verkennend booronderzoek Medelaar [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074692 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.