Gebeurtenis

Vooronderzoek Haverblok

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074697
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074697

Beschrijving

Tussen 9 juni en 14 juni 2021 werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De bodemopbouw werd aan de hand van 5 handmatige landschappelijke boringen onderzocht. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd vervolgens overgegaan naar een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek vond plaats tussen 12 juli en 16 juli 2021. Er werden negen werkputten, waarvan zeven proefsleuven en twee kijkvensters aangelegd. Werkput 1 had een noordoost- zuidwest oriëntatie en werkput 2 heeft een oost- west oriëntatie. De overige sleuven lagen parallel aan elkaar met een noord- zuid oriëntatie.

Op basis van het proefsleuvenonderzoek werd een oppervlakte onderzocht van 476,07 m² aan sleuven en 112,45 m² aan kijkvensters. Dit komt neer op een dekkingsgraad van ca. 12,82 %.

Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: REYNS N. & GYESBREGHS D. 2021: Nota Puurs (Puurs-Sint-Amands) – Haverblok, Rapporten All-Archeo bvba 1240, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Haverblok 22 (Puurs-Sint-Amands)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden voornamelijk sporen aangetroffen die te relateren zijn aan recente landindeling en de landbouw. Het gaat in totaal om 18 sporen, waarvan vier kuilen, vijf greppels, acht drainagebuizen en een natuurlijk spoor.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Haverblok [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074697 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.