Gebeurtenis

Archeologische opgraving Laarstraat

archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1074712
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074712

Beschrijving

Het betreft een site zonder complexe verticale stratigrafie, die werd onderzocht aan de hand van een vlakdekkende opgraving. De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. Het onderzoeksterrein
werd opgedeeld in vier werkputten. Omwille van de aanwezigheid van een gebouwstructuur in het zuiden van het onderzoeksgebied werd een kleine uitbreiding gemaakt van werkput 2 om de gebouwstructuur volledig vrij te leggen en te kunnen onderzoeken.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: BRUGGEMAN J. 2021: Eindverslag archeologische opgraving Kampenhout – Laarstraat, Bornem
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Laarstraat (Kampenhout)
Naar aanleiding van een geplande verkaveling werd het projectgebied aan een archeologisch vooronderzoek onderworpen. Om de aanwezigheid van een steentijdsite al dan niet te kunnen uitsluiten werd in een eerste fase een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Het potentieel op de aanwezigheid van een steentijdsite leek minimaal zodat meteen overgegaan werd tot een proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek werden meerdere paalsporen, kuilen en greppels waargenomen. De meeste sporen lijken Romeins. De overige zijn eerder te plaatsen in de nieuwe of nieuwste tijd. Een vlakdekkende opgraving is dus aangewezen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische opgraving Laarstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074712 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.