Gebeurtenis

Vooronderzoek Geralaan 51

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074733
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074733

Beschrijving

Er werden twee parallelle proefsleuven uitgegraven met een noord-zuid oriëntatie. Eveneens werd een kijkvensters aangelegd. Via de beschreven methodiek werd in totaal 269m² verdiept tot op het archeologisch relevante niveau. Dit betekent dat zo’n 13% van het door de geplande werken bedreigde deel van het plangebied archeologisch (2053m²) werd getoetst.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: DEVALCKENEER L., LEGRAND P. & MESTDAGH B. 2021: Archeologienota Verslag van resultaten bureaustudie, landschappelijk booronderzoek en proefsleuvenonderzoek Sint- Kruis – Geralaan (prov. West-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Geralaan 51 (Brugge)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Geralaan 51 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074733 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.