Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Sluizerweg IV

verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074802
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074802

Beschrijving

Na het verkennend booronderzoek werden er 3 proefsleuven aangelegd, uitgebreid met 3 kijkvensters. Het booronderzoek werd utigevoerd in een grid van 10x12m met een boorkop van 10cm diameter. Van de 20 boringen werd telkens 1 staal genomen, vermoedelijk van de top van de Bt.

Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DIRIX E. & LAMBERTS M. 2021: Prospectie met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven ter hoogte van de Sluizerweg zn te Riemst, ABO Archeologische Rapporten 1520, Hasselt.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sluizerweg (Riemst)
Tijdens het verkennend booronderzoek konden geen archeologische indicatoren vastgesteld worden. En het proefsleuvenonderzoek leverde geen sporen op vlak onder de teelaarde. Wel werd 1 wandscherf aangetroffen bij de oppervlaktekartering.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefsleuvenonderzoek Sluizerweg IV [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074802 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.