Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kessel-Dorp

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074807
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074807

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.

Voor het landschappelijk booronderzoek werden manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Om het terrein te evalueren, werden boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m. Plaatselijk werden de boorpunten omwille van de
aanwezige begroeiing beperkt verplaatst ten opzichte van het vooropgestelde grid.
Tijdens het booronderzoek werden geen stalen genomen.

Het proefsleuvenonderzoek omvatte zes werkputten nl. vijf proefsleuven en één kijkvenster. Door middel van proefsleuven en een kijkvenster werd een oppervlakte opengelegd van 339 m². Dit is 14,82 % van de te onderzoeken zone. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen vondsten ingezameld en er gebeurde geen staalname. In totaal werden 22 sporen en vier muurresten opgetekend.
Er werden vier bodemprofielen geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen, met slechts enkele kleine onderlinge verschillen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: REYNS N. 2021: Nota Kessel (Nijlen) - Kessel-Dorp, Rapporten All-Archeo bvba 1253, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kessel-Dorp 95 (Nijlen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit vooronderzoek bracht geen relevante archeologische sporen aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kessel-Dorp [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074807 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.