Gebeurtenis

Opgraving Nerviërsstraat 1-3

conservatie, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeozoölogisch onderzoek, metaaldetectie, controle van werken, archeologische opgravingen
ID
1074815
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074815

Beschrijving

De totale oppervlakte van het plangebied bedroeg ca. 7.712 m². De zone van de uitgevoerde werfbegeleiding (werkput 1) viel samen met de zone van de ondiepe sanering (ca. 1.290 m²). De zone van de uitgevoerde opgraving (ca. 2.335 m²), besloeg het zuidelijke en oostelijke deel van het plangebied en werd opgedeeld in drie werkputten: werkput 2 (ca. 1.220 m²), werkput 3 (ca. 810 m²) en werkput 4 (ca. 310 m²).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: CLEDA B. 2021: Archeologisch onderzoek aan de Nerviërsstraat 1-3 en Kalkoven 143-145 te Asse (Vlaams-Brabant), ABO archeologische rapporten 1176, Aartselaar
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nerviërsstraat 1-3 (Asse)
Tussen donderdag 21 en maandag 25 november 2019 en tussen maandag 2 december 2019 en dinsdag 21 januari 2020 werd door ABO NV respectievelijk een archeologische werfbegeleiding en een opgraving uitgevoerd in het kader van de bouw van een Lidl filiaal.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Nerviërsstraat 1-3 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074815 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.