Gebeurtenis

Opgraving Kraaienbroekstraat

metaaldetectie, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1074823
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074823

Beschrijving

Er werden 2 opgravingszones geselecteerd. Beide opgravingszones werden in één werkput aangelegd. Werkput 1 (ca. 400m²) bevindt zich in het zuidoosten van het plangebied, werkput 2 (ca. 1500m²) in het centrale noordelijke deel.

Het archeologische vlak werd aangelegd op één archeologische niveau, meer bepaald het niveau van de Bt-horizont. Het archeologisch vlak bevond zich op een diepte van ca. 30 tot 40cm onder het huidige maaiveldniveau.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. & WYNS G. 2021: Eindverslag Dilbeek Kraaienbroekstraat, Moerbeke-Waas
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kraaienbroekstraat (Dilbeek)
In overeenstemming met de verwachting op basis van het vooronderzoek bracht de archeologische opgraving aan de Kraaienbroekstraat te Dilbeek sporen aan het licht van een tweefasig vroeg-Romeins erf met bijhorend grafveld, te dateren in de 1ste – vroege 2de eeuw n.C..


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kraaienbroekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074823 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.