Gebeurtenis

Opgraving G. Demeurslaan

metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, houtonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1074854
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074854

Beschrijving

Voor de archeologische opgraving werd er in 6 werkputten opgegraven met een totale oppervlakte van 5809 m².

Tijdens de opgraving werd vastgesteld dat verscheidene sleuven tijdens het proefsleuvenonderzoek te diep waren aangelegd. In werkput 1 bleek een sleuf zodanig diep aangelegd te zijn dat de sporen die in het vlak zichtbaar waren niet allemaal meer gerelateerd konden worden aan de sporen die in de bodem van de sleuf werden aangetroffen en dat verscheidene sporen door de diepte van de sleuf (deels) weg gegraven waren. Daarom werd de sleufomtrek als recente verstoring ingemeten en de sporen op de bodem van deze sleuf als vlak 2 ingemeten.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: VAN DEN NOTELAER D. 2021: Een blik op het neerhof van de motte van Neerdorp Een archeologische opgraving aan de G. Demeurslaan, Huizingen (Beersel) , VEC Rapport 124
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

G. Demeurslaan (Beersel)
In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum BV van 4 juni tot 22 juli 2019 een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter hoogte van de G. Demeurslaan, Huizingen. Het plangebied werd opgegraven naar aanleiding van een verkaveling en de bijhorende realisatie van nieuwbouwwoningen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving G. Demeurslaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074854 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.