Gebeurtenis

Archeologische begeleiding parochiekerk Binkom

opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, controle van werken
ID
1074870
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074870

Beschrijving

Tijdens de werkzaamheden werden buiten de kerk twee werkputten (sleuven) aangelegd ten behoeve van de nieuwe riolering. De nieuwe riolering komt onder de verharde voetweg te liggen. De sleuven werden hierdoor machinaal uitgegraven na het verwijderen van de aanwezige klinkerverharding. Deze werken werden op 16 en 17 juni archeologisch begeleid. Werkput 1 was 30 cm breed en 80 cm diep (tot in de natuurlijk bodem). De sleuf verliep van de zuidwestzijde van de kerktoren naar de zuidoostzijde van de kerktoren. Werkput 2 was eveneens 30 cm breed maar slechts 45 cm diep (tot in het antropogeen pakket). De werkput ving aan ter hoogte van de Kerkstraat om aansluiting te vinden met de noordoostzijde van de kerk (sacristie).

De werken binnenin de kerk beperken zich tot een uitgraving van 2 m2 en een maximale diepte van 10 cm beneden het vloerniveau ten behoeve van riolering- en data-aansluiting. De aansluiting werd door een wijziging in het tracé van de riolering niet zoals eerst voorzien aan de zuidwestmuur
maar aan de zuidoostmuur van de kerktoren aangelegd. De bestaande tegels werden op 19 juni onder supervisie van de archeoloog uitgebroken waaronder zich zoals verwacht een laag gestabiliseerd zand bevond. De voorziene uitgraving beperkte zich tot deze laag stabilisé waardoor de impact op eventueel dieper liggende archaeologica nihil was.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: DUPONT L., DINGENS L. & VANDER GINST V. 2021: Eindrapport: De archeologische werfbegeleiding aan de Sint-Jan De Doperkerk te Binkom, Tienen
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkstraat 1 (Lubbeek)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische begeleiding parochiekerk Binkom [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074870 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.