Gebeurtenis

Vooronderzoek Kouterstraat

bureauonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, metaaldetectie
ID
1074898
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074898

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een sportcomplex werd een bureauonderzoek, een veldkartering met behulp van een metaaldetector, een landschappelijk, verkennend en waarderend booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

In totaal werden 13 proefsleuven met een noord-zuid oriëntatie, 4 kijkvensters en één kleine dwarssleuf aangelegd. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek werden 52 sporen geregistreerd. Het merendeel van de sporen concentreerde zich in de oostelijke zone van het terrein.

Auteurs: Brion, Marc
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: COREMANS L., REYNS N., DELANNOYE Ch., e.a., 2019: Archeologienota Herent - Kouterstraat, Rapporten van het archeologisch onderzoeksbureau All-Archeo bvba, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kouterstraat (Herent)
In 2019 voerde het archeologisch studiebureau All-archeo bvba naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uit op deze locatie.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Kouterstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074898 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.