Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Gilseinde 64

landschappelijk booronderzoek
ID
1074910
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074910

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats.

De landschappelijke boringen werden geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van 40 x 25 m. Concreet betekent dit dat er binnen het plangebied 5 boringen geplaatst worden. Het booronderzoek werd uitgevoerd met behulp van een edelmanboor met een diameter van 7 cm. Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden geen vondsten teruggevonden of sporen aangetroffen, alsook geen stalen ingezameld. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: VAN ARNHEM B., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Ravels, Gilseinde 64. Verslag van resultaten, Rapport 0750, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gilseinde 64 (Ravels)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats. Dit leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Gilseinde 64 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074910 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.