Gebeurtenis

Vooronderzoek Tolpoortstraat

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074912
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074912

Beschrijving

Monument Vandekerckhove voerde in 2021 een archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem uit op deze locatie. De aanleiding van dit onderzoek was de geplande bouw van 3 appartementsblokken met ondergrondse parkeergarages.
Het terrein was bijna volledig bebouwd en verhard. Bovendien was er ook een historische bodemverontreiniging aanwezig. 
Door de sloop en sanering moest het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden in drie verschillende fases. 

Fase 1 omvatte het aanleggen van 6 noordoost-zuidwest en 2 noordwest-zuidoost georiënteerde sleuven. Ook werden 4 boorpunten voorzien ter hoogte
van de geplande ondergrondse parkeergarages. Deze dienden uitgevoerd te worden tot de maximale verstoringsdiepte van 3,5m onder het maaiveld om de stratigrafie in kaart te brengen en hierdoor een inschatting te kunnen maken over de eventuele bewaring van een steentijd artefactensite en het daarvoor bijkomend nodige onderzoek.

Fase 2 omvatte 4 noordwest-zuidoost georiënteerde parallelle sleuven binnen de saneringszones en twee boringen ter hoogte van de ondergrondse parkeergarage, uit te voeren tot verstoringsdiepte. Deze zouden pas aangelegd worden na de saneringswerken en na het kennen van de resultaten uit fase 1. Indien fase 1 aantoonde dat er geen archeologische sites meer bewaard konden zijn na de sanering, diende fase 2 niet
uitgevoerd te worden. Echter was de grond in de noordelijke zones niet in die mate verontreinigd dat deze afgevoerd diende te worden. Enkel de grond van de grotere zuidelijke verontreinigde zone diende afgevoerd te worden.

Fase 3 bestond uit de aanleg van de drie laatste, meest zuidelijke sleuven.

Auteurs: Derweduwen, Natascha
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN RENSBERGEN J. 2021: Nota verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek Deinze – Tolpoortstraat Fase 1 (prov. Oost-Vlaanderen), Monument Vandekerckhove, Ingelmunster.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: VAN RENSBERGEN J. 2021: Nota verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek Deinze – Tolpoortstraat Fase 2 (prov. Oost-Vlaanderen), Monument Vandekerckhove, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:

Bron: DERWEDUWEN N. 2021. Nota verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek Deinze – Tolpoortstraat Fase 3 (prov. Oost-Vlaanderen), Monument Vandekerckhove, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Tolpoortstraat 38 (Deinze)
Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bracht slechts een beperkte hoeveelheid archeologische sporen aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Tolpoortstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074912 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.