Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Zwarteindestraat I

verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1074920
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074920

Beschrijving

Op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek werd besloten om over te gaan op een verkennend booronderzoek. Over het terrein werden 46 boringen geplaatst in een grid van 10 bij 12m. De boordiameter bedroeg 12 cm. 98 stalen werden genomen en uitgezeefd.

Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: PELSMAEKERS S., MILIS S. & BROECKMANS D. 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Zwarteindestraat, ABO-Archeologische Rapporten 1651, Hasselt.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Proefsleuvenonderzoek Zwarteindestraat I

Zwarteindestraat (Nieuwerkerken)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zwarteindestraat (Nieuwerkerken)
Na het landschappelijk booronderzoek werd overgegaan tot een verkennend archeologisch booronderzoek. In de genomen boorstalen konden geen archeologische indicatoren aangetroffen worden, wel recent materiaal. Vervolgens werden proefsleuven aangelegd inclusief kijkvensters, ook deze waren negatief.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Verkennend archeologisch booronderzoek Zwarteindestraat I [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074920 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.