Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Aarschotseweg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074927
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074927

Beschrijving

Na het landschappelijk booronderzoek zijn zes parallelle proefsleuven en één kijkvenster aangelegd.

Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. & REYNS N. 2021: Nota. Herentals-Aarschotseweg 15, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Aarschotseweg 15 (Herentals)
Op het terrein is één greppel aangesneden die dateert uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. De overige sporen zijn te dateren in de nieuwe en nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Aarschotseweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074927 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.