Gebeurtenis

Archeologische opgraving Hoge Zieken

metaaldetectie, evaluerend terreinonderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, fysisch-antropologisch onderzoek, toevalsvondsten
ID
1074933
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074933

Beschrijving

Op 18 december 2018 meldde Jan Decorte een toevalsvondst waarop het agentschap Onroerend Erfgoed op uitrukte. Onmiddellijk bleek dat de site enorm goed bewaard was gebleven en dat de omvang en het belang van de site de mogelijkheden binnen de toevalsvondstprocedure overschreed.
De bewaarde muurrestanten waren bewaard tot op ca. -15/-20 cm onder de graszoden. Daarop besliste het agentschap de ‘bedreigde’ site te onderzoeken als een ‘opgraving vanuit wetenschappelijke vraagstelling’, volgend uit een toevalsvondst, waarvoor de toestemming van de eigenaars werd verkregen.


Het agentschap Onroerend Erfgoed besloot in het voorjaar van 2019, bij minder drassige omstandigheden, een evaluerend terreinonderzoek uit te voeren om een betere inschatting te kunnen maken van het archeologisch potentieel van de volledige site, na te gaan of een kerkhofzone mocht verwacht worden binnen de projectzone (aan de kant van de huidige kerk) en om zo een betere inschatting te maken van de uit te voeren opgravingen. Hiertoe werden drie kijkvensters gegraven in het perceel ten noorden van de kerk, en twee proefsleuven op het perceel van de Brugseweg 259-261 waar een tweede deel van de verkaveling gepland stond. De sporen in de twee proefsleuven, op het perceel nabij de Brugseweg, waren van die aard dat er in deze zone geen verder vervolgonderzoek aangewezen was.

De proefputten in de zone achter het huidige kerkhof bevestigden daarentegen de aanwezigheid van menselijke begravingen en – op ondiep niveau (ca. 30 cm onder de graszoden – de restanten van muren en vloeren toebehorend aan de in oorsprong 17de-eeuwse hoeve die de leprozerie heeft opgevolgd. Deze vierkantshoeve wordt nog afgebeeld op 18de- en 19de-eeuwse kaarten, zoals de Ferrariskaart, Poppkaart en Atlas der Buurtwegen, maar zal zo goed als volledig verwoest worden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De impact van de Eerste Wereldoorlog op het middeleeuwse bodemarchief bleek echter beperkt. De resultaten van dit kleine vooronderzoek noodzaakten duidelijk een grootschalig vlakdekkend archeologisch onderzoek.

Auteurs: Vanhoutte, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: BRADT T., VANHOUTTE S. & COUCHEZ K. 2021: Archeologisch onderzoek op de site Hoge Zieken in Sint-Jan (Ieper, W.-VL.) Archeologierapport van een opgraving vanuit wetenschappelijke vraagstelling volgend uit een toevalsvondst
Type: literatuur
Datum:

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/379
Type: toevalsvondst (archeologieportaal)
Datum:

Bron: VANHOUTTE S., BRADT T. & VANDENBULCKE J. 2021: Beziect ende besmet metten lazers. Lepra en leprozerieën in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen: nieuwe onderzoeksperspectieven door opgravingen in Ieper, Tijd-Schrift, jaargang 11, nr. 1, 7-23.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Groenestraat (Ieper)
Eind 2018 werd door de bouwheer gestart met de voorbereidende terreinwerken voor de verkaveling met de aanleg van de nutsleidingen. Er werden een aantal muurresten weggegraven. Jan Decorte (CO7) meldde een toevalsvondst.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische opgraving Hoge Zieken [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074933 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.