Gebeurtenis

Opgraving Bloemenveld

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen
ID
1074942
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074942

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die sporen uit de metaaltijden en de volle middeleeuwen aan het licht bracht.

Tijdens de opgraving werden in totaal vijf werkputten aangelegd. Werkput 1 heeft een oppervlakte van ca. 1081 m², werkput 2 ca. 2203 m², werkput 3 ca. 535 m², werkput 4 ca. 2286 m² en werkput 5 ca. 856 m². In totaal komt dit neer op een onderzochte oppervlakte van ca. 6 961 m², wat grotendeels overeenkomt met de vooropgestelde te onderzoeken zone. Het laagste punt bevond zich in het zuidoosten op een hoogte van +13.85 m TAW. Het reliëf helde richting het noordwesten, waardoor het archeologisch vlak er enkele meters hoger ligt, met als hoogste punt +16.21 m TAW. Na het openleggen en documenteren van het eerste archeologische niveau werd er in werkput 1 een zone van ca. 94 m² verdiept naar het tweede archeologische niveau (+13.92 m en +14.19 m TAW).

Alle aangelegde vlakken en storthopen werden met de metaaldetector gecontroleerd. Tevens werden alle sporen nauwkeurig afgezocht met de metaaldetector.

Verspreid over het terrein werden tijdens het vlakdekkend archeologisch onderzoek vier bodemprofielen geplaatst om een inzicht te krijgen in de bodemopbouw binnen het plangebied.

Tijdens het vlakdekkend onderzoek werden 275 spoornummers uitgedeeld. De archeologische sporen werden aangetroffen op een diepte tussen +13.85m (zuidoost) en +16.21m (noordwest) TAW. Ter hoogte van het tweede vlak in werkput één zaten de sporen tussen +13.92m en +14.19m
TAW.

In totaal werden 98 stalen ingezameld. Het gaat om pollenbakken, bulkstalen, houtstalen en houtskoolstalen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Eindrapport van een opgraving ter hoogte van Bloemenveld te Wilrijk. Een ambachtelijke site in de late bronstijd-ijzertijd en een volmiddeleeuws boerenerf te Wilrijk, Rapport nr. 0738, Beerse.,
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bloemenveld (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die sporen uit de metaaltijden en de volle middeleeuwen aan het licht bracht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Bloemenveld [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074942 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.