Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Het Einde 41

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074973
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074973

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Tijdens het landschappelijk booronderzoek is een boorgrid van 40 x 40 m gehanteerd. Het booronderzoek is uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. In totaal werden vijf landschappelijke boringen uitgevoerd binnen het plangebied. Er werden geen vondsten gedaan of sporen aangetroffen. Er werden geen stalen ingezameld en er is ook geen nood aan conservatie. 

Vervolgens werden 4 proefsleuven aangelegd met een noordwest-zuidoost oriëntatie. In totaal werd tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek 213,5 m proefsleuf aangelegd, goed voor een totale oppervlakte van 427 m². De advieszone heeft een oppervlakte van 3.250 m²
waardoor de dekkingsgraad van het proefsleuvenonderzoek ter hoogte van Het Einde 41 te Arendonk 13,14 % bedraagt.
In elke sleuf werd een bodemprofiel aangelegd. 
Er werden geen relevante archeologische sporen waargenomen, er zijn geen vondsten geregistreerd en er gebeurde geen staalname.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: VAN ARNHEM B., NUYTS T. & VERRIJCKT J. 2021: Nota landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek Arendonk, Het Einde 41: verslag van de resultaten, Rapport nr. 0794, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Het Einde 41 (Arendonk)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Er zijn geen relevante archeologische sporen waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Het Einde 41 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074973 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.