Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Engelenstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074984
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074984

Beschrijving

Op basis van de terreininspectie is het puttenplan zo aangepast dat maximale kenniswinst uit het proefsleuvenonderzoek gehaald kan worden. Om dat te bereiken zijn vijf proefsleuven gegraven met noordoost-zuidwest oriëntatie. De proefsleuven zijn zodanig verspreid over het te ontwikkelen gebied en zijn verbreed tot 3 m in plaats van 2 m zodat op een efficiënte manier inzicht verkregen kan worden in de aan- of afwezigheid van archeologische sporen en vondsten. In totaal is ca. 628 m2 opengelegd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E. & REUSENS R. 2021: Proefsleuvenonderzoek aan de Engelenstraat te Kortenberg. Deel I, LAReS-rapport 482, Halle-Zoersel
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Engelenstraat (Kortenberg)
Naar aanleiding van de uitbouw van een cohousingproject vond een proefsleuvenonderzoek plaats.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Engelenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074984 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.