Gebeurtenis

Opgraving Kortijnen 11-12

fysisch-antropologisch onderzoek, metaaldetectie, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, vlakdekkende opgravingen
ID
1075029
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075029

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving naar aanleiding van berging vliegtuigwrak en mogelijke gesneuvelden uit WOII. Opgraving vanuit een wetenschappelijke vraagstelling in opdracht van de Defense POW/MIA Accounting Agency (onderdeel van het United States Department of Defense) als vervolg van een eerste opgravingscampagne in 2003.

Er werden drie werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van 393 m². Als afbakening van de werkputten worden de zones gevolgd die onderzocht zullen worden door het DPAA. Waar er reeds op een hoger niveau resten of sporen van de crash op te merken zijn, wordt dit hoger niveau aangehouden. Dit om de resten niet te verstoren. Alle afgegraven grond, zowel de bovengrond als de lagergelegen stratigrafische lagen, wordt gescreend op de aanwezigheid van archeologische markers die verwijzen naar de crashsite (of mogelijk oudere periodes). Elke zone zal onderverdeeld worden in blokken van 4 bij 4 m. Elk van de blokken wordt in stratigrafische eenheden van 25 centimeter verdiept tot op de natuurlijke bodem.
Archeologische sporen worden na profielregistratie en staalname steeds in hun geheel uitgegraven. Vondsten worden gescheiden ingezameld per spoor en per vondstcategorie. 
Elk aangelegd vlak wordt met een metaaldetector geprospecteerd, zodat vondsten gelokaliseerd worden voordat zij tevoorschijn komen.

In een tweede fase wordt de zone toegewezen aan het team van DPAA voor het verdere onderzoek en de berging van het vliegtuig en eventuele menselijke resten. In deze fase overziet de erkende archeoloog de werken die uitgevoerd worden door het team van DPAA. Dit team bestaat uit diverse specialisten waaronder fysisch antropologen en gespecialiseerde archeologen.

In eerste instantie werden vijf à zes units (werkput 1) uitgegraven in het noorden van het plangebied, ter hoogte van de toegang tot perceel 285B. Deze werkput had als doel om het massagraf te lokaliseren waarin de resten van acht inzittenden werden begraven op 19 – 20 september 1944, kort na de crash van de C-47A Skytrain op 17 september 1944.

De tweede werkput situeerde zich ter hoogte van de feitelijke crashsite van de C-47A Skytrain.

Tenslotte werden er nog twee kleine proefputten (werkput 3) aangelegd in het verlengde van de crashsite waar (in theorie) eventueel menselijke resten kunnen aanwezig zijn die door de impact en/of explosie van het vliegtuig in westelijke richting werden verspreid.

In totaal werden 9 bodemprofielen aangelegd tijdens het archeologisch onderzoek. Enkele botresten werden ingezameld voor fysisch-antropologisch onderzoek

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: NUYTS T. & BILLEMONT J. 2021: Eindverslag opgraving Retie, Kortijnen, BAAC Vlaanderen Rapport 1901, Bassevelde.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kortijnen 11-12 (Retie)
Vlakdekkende opgraving naar aanleiding van berging vliegtuigwrak en mogelijke gesneuvelden uit WOII.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kortijnen 11-12 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075029 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.