Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Stijn Streuvelsstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek
ID
1075072
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075072

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden zeven landschappelijke boringen geplaatst.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden vier parallelle noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven aangelegd. Het plangebied was ca. 6.748 m² groot. Hiervan werd 794,2 m² (11,8%) onderzocht door middel van proefsleuven en 137,6 m² (2,0%) door middel van kijkvensters.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., DEBRABANDERE S. & FONTEYN P. 2021: Nota Waregem Stijn Streuvelsstraat. A&B archeologie, Moerbeke-Waas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Stijn Streuvelsstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075072 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.