Gebeurtenis

Archeologische werfbegeleiding Sportlandschap

metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1075100
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075100

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande aanleg van padelvelden en het streven naar behoud in situ, vond binnen een beperkt deel van het projectgebied een archeologische werfbegeleiding plaats. Deze bevestigde Romeinse aanwezigheid in dit gebied.

Vanwege de aanwezigheid van een gekende Romeinse site (villa-domein) wordt behoud in situ nagestreefd. De aanleg van het padelterrein
zelf wordt voorzien in ophoging, waardoor het archeologisch vlak niet zal geraakt worden. Aanleg van een drainagesysteem en van een verharding in betontegels zal enkel een verstoring van resp. 15 en 10 cm diep veroorzaken. De 26 poeren van de overkapping moeten echter geplaatst worden in de vaste ondergrond zodat voor het uitgraven van deze kuilen van 1 X 1m een archeologische werfbegeleiding voorzien werd.

Per werkput werden er drie profielen opgeschoond en geregistreerd. In alle werkputten werd metaaldetectie uitgevoerd tijdens het verdiepen en na het opschonen van de profielen. Zowel het vlak als de putwanden werden gescand. Vondstmateriaal werd steeds stratigrafisch of per diepteniveau ingezameld. Er gebeurde geen staalname.

Binnen de huidige werfbegeleiding werd het archeologisch onderzoek begrensd op 20 cm onder de geplande verstoringsdiepte. De 20 cm werd voorzien als een bufferzone om eventueel archeologische resten te beschermen. Resten die eventueel dieper bewaard zijn, werden afgedekt met geotextiel om
hun bewaring te garanderen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Bronnen

Bron: VAN ROY J. & DE RAYMAEKER A. 2021: De archeologische begeleiding van de geplande padelvelden aan het Sportlandschap te Mortsel, Archeo-rapport 514, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gasthuishoeven (Mortsel)
Naar aanleiding van de geplande aanleg van padelvelden en het streven naar behoud in situ, vond binnen een beperkt deel van het projectgebied een archeologische werfbegeleiding plaats. Deze bevestigde Romeinse aanwezigheid in dit gebied.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische werfbegeleiding Sportlandschap [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075100 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.