Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Sint-Vincentiusklooster Fase 1

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek
ID
1075101
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075101

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden drie werkputten in de onverharde zones aangelegd. Per werkput werden drie profielen geregistreerd.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden vier proefsleuven aangevuld met één kijkvenster aangelegd, twee korte sleuven met zuidwest-noordoost
oriëntatie op het noordelijke gedeelte en twee sleuven met een noordwest-zuidoost oriëntatie op het zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. In totaal werd op deze manier een oppervlakte van 177,55 m² onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: LAMBERTS M. 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief a.d.h.v. profielputten en proefsleuven t.h.v. het Sint-Vincentiusklooster te Gits (Hooglede) – Fase 1. ABO archeologische rapporten 1710.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gitsbergstraat 17 (Hooglede)
Naar aanleiding van de sloop van het volledige kloostergebouw en de nieuwbouw van een nieuw woonvolume, werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Na opmaak van de archeologienota werd beslist om het project gefaseerd uit te voeren. In eerste instantie zou het nieuwe kloostergebouw worden opgericht waarna het huidige gebouw kan worden afgebroken en de overige werken kunnen worden uitgevoerd. Het archeologisch vooronderzoek diende dan ook gefaseerd uitgevoerd te worden. Deze nota bevat de resultaten van fase 1.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Sint-Vincentiusklooster Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075101 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.