Gebeurtenis

Opgraving Heirbaan

radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1075110
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075110

Beschrijving

De aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek leidden tot een vlakdekkende opgraving.

Het volledige onderzoeksterrein werd onderzocht in slechts één werkput. Er werd een oppervlakte opengelegd van 1 596 m². Dit is 83,47% van de te onderzoeken zone. Een aantal zones binnen het onderzoeksgebied konden niet onderzocht worden door de aanwezigheid van een waterafzuigingssysteem aan de west- en oostkant van het terrein. Dit systeem was nodig om het onderzoek op een goede en wetenschappelijk verantwoorde manier te kunnen uitvoeren.

Er werd geen aardkundige ingeschakeld tijdens de opgraving, aangezien bodemopbouw de kenmerken had van een A-C-profiel.

Er werd een beperkte hoeveelheid vondsten (54) aangetroffen. Ze omvatten fragmenten aardewerk, zowel bouwmateriaal als vaatwerk, als metaal.

14C-dateringen werden uitgevoerd op houtskool uit de houtskoolmeiler en dendrochronologisch onderzoek op het aangetroffen hout uit de waterputten. De vragen over omgeving en consumptie kunnen beantwoord worden aan de hand van pollenanalyses op stalen uit de waterputten. De macroresten in de zeefstalen waren te beperkt in soortenrijkdom en aantallen waardoor we deze onderzoeksmethode niet kunnen gebruiken. 

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. 2021: Eindverslag archeologische opgraving Burcht-Heirbaan, Rapporten All-Archeo bvba 1136, Bornem.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heirbaan (Zwijndrecht)
De aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek leidden tot een vlakdekkende opgraving. Deze bracht meerdere bewoningsfases uit de Romeinse tijd en een meiler uit de vroege middeleeuwen aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Heirbaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075110 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.