Gebeurtenis

Archeologische werfbegeleiding Kleine Nete, deelgebied 3b

archeologische opgravingen
ID
1075120
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075120

Beschrijving

Archeologische werfbegeleiding in een geselecteerde zone langs de Kleine Nete, naar aanleiding van dijkherstel; hermeandering en aanleg van overstromingsgebieden. 

De volledige werkzone van deelgebied 3b werd opgevolgd. Binnen deelgebied 3b werd de grond van de dijk in lagen afgegraven. Hoewel op het diepste niveau de hoge waterstand een probleem veroorzaakte, konden de waarnemingen op voldoende wijze uitgevoerd worden.

Een volledige bodemkundige interpretatie van het plangebied ontbreekt. Tijdens het veldwerk werden geen profielen gezet.

Tijdens de werken zijn geen sporen of vondsten waargenomen. Er gebeurde geen staalname.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: VAN KERKHOVEN I. 2021: Kleine Nete, Deelgebied 3b. Een archeologische begeleiding langs de Kleine Nete te Geel, VEC Rapport 126, Geel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lichtaartseweg 55 (Geel)
Archeologische werfbegeleiding in een geselecteerde zone langs de Kleine Nete, naar aanleiding van dijkherstel; hermeandering en aanleg van overstromingsgebieden. Er zijn geen archeologische sporen of vondsten waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische werfbegeleiding Kleine Nete, deelgebied 3b [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075120 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.