Gebeurtenis

Opgraving Sint-Isidoorstraat

zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen
ID
1075136
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075136

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. 

In het onderzoeksgebied werden zeven werkputten aangelegd, alle met een verschillende omvang. De lengte van de werkputten varieerde van 126 tot 137 m, de breedte van de putten varieerde van 9 tot 20 m. Voordat de vlakken op het archeologische niveau werden aangelegd is eerst de bovengrond
verwijderd en een tussenvlak aangelegd, tot circa 20 cm boven het archeologisch niveau. Dit tussenvlak is belopen met een metaaldetector voor eventuele metaalvondsten. Voorts is gelet op vondstconcentraties en vuursteenvondsten.

Voor het landschappelijk onderzoek zijn de profielen gedocumenteerd, in aanvulling op de profielkolommen uit het vooronderzoek.

Vondstmateriaal is per spoor of laag ingezameld. Indien nodig (om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden) zijn monsters genomen ten behoeve van natuurwetenschappelijk onderzoek. In totaal zijn 23 stalen genomen voor macro-restenonderzoek. Daarvan zijn 16 stalen gewaardeerd op de aanwezigheid van zaden en vruchten en de geschiktheid voor 14C-datering.

Tijdens het onderzoek zijn 590 sporen geregistreerd en zijn 48 vondsten geborgen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: VAN DER VEKEN B. (red.) 2021: Archeologisch onderzoek aan de Sint-Isidoorstraat te Beerse. Resten van bewoning uit de late prehistorie met middeleeuwse en nieuwetijdse off-site sporen, VEC Rapport 110, Geel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Isidoorstraat (Beerse)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Er kwamen sporen uit de metaaltijden, middeleeuwen en nieuwe tijd aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Sint-Isidoorstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075136 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.