Gebeurtenis

Archeologische werfbegeleiding Scheihagenstraat

archeologische opgravingen
ID
1075145
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075145

Beschrijving

Naar aanleiding van rioleringswerken werd binnen de werfzone een archeologische begeleiding tijdens de werken opgezet.

Het veldwerk is uitgevoerd in 3 fases, waarbij telkens twee archeologen aanwezig waren voor de begeleiding van de werken. In totaliteit werd 1072m² van het projectgebied onderzocht aan de hand van archeologische werfbegeleiding. Een aaneengesloten sleuf van 451m² voor nieuwe riolering werd onderzocht tijdens fase1, een sleuf van 410m² tijdens fase2 en een sleuf van 211m² in fase 3. In het overige gedeelte van het projectgebied werd niet dieper gegraven dan het gabarit van de huidige wegkoffer, waardoor archeologische werfbegeleiding hier niet noodzakelijk was. 

De bodemopbouw werd tijdens het onderzoek nauwgezet bijgehouden door het regelmatig aanleggen en registreren van referentieprofielen op de werkputwand.

Tijdens deze werfbegeleiding werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen, noch enige archeologisch relevante artefactenvondst opgetekend. Staalname was dus overbodig.

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Bronnen

Bron: VAN WETTER S. 2021: Eindrapport Kontich Scheihagenstraat, ADEDE Afcheologisch Rapport 479, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Scheihagenstraat (Kontich)
Naar aanleiding van rioleringswerken werd binnen de werfzone een archeologische begeleiding tijdens de werken opgezet. Deze leverde geen archeologische sporen of vondsten op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische werfbegeleiding Scheihagenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075145 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.