Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Nonnenstraat fase 3

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075146
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075146

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek plaats.

In totaal zijn 6 parallelle proefsleuven van 2 m breed met oost-west oriëntering (loodrecht op de aanpalende Nijlense Beek) en 2 kijkvensters gegraven. Verspreid over het terrein zijn 6 bodemprofielen aangelegd. 

Er zijn 36 antropogene sporen ingetekend en er zijn 2 vondsten geregistreerd. Er gebeurde geen staalname.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: DOCKX C. & VERRIJCKT J. 2021: Nota proefsleuven Nijlen, Nonnenstraat. Verslag van Resultaten, Rapport 0807, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nonnenstraat (Nijlen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek plaats. Dit leverde relevante archeologische sporen op die mogelijk terug gaan tot de middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Nonnenstraat fase 3 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075146 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.