Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kleibeekstraat fase 1

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1075149
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075149

Beschrijving

Omwille van de aanwezigheid van bolle akkers en de reeds uitgevoerde controleboringen zou een booronderzoek volgens een vast grid een eerder beperkte toegevoegde waarde gehad hebben. Daarom werden voor het landschappelijk bodemonderzoek 9 boringen geplaatst op ± 10 m afstand van de (historische) perceelgrenzen.

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden in totaal zes boringen manueel geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van 10 x 10 m.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 5 sleuven aangelegd, telkens met een breedte van 2,5 m. De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 4 965,21 m². Door middel van de sleuven met aanvullende kijkvensters werd hiervan in totaal 803,51 m² of 16,18 % onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. 2021: Nota Sint-Niklaas – Kleibeekstraat 2021. Landschappelijk en verkennend archeologisch booronderzoek, Rapporten van Erfpunt – team Onderzoek 195 – deel 1, Sint-Niklaas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: VAN NESTE T. & EVAERT R. 2021: Nota Sint-Niklaas – Kleibeekstraat 2021. Proefsleuven en proefputten, Rapporten van Erfpunt – team Onderzoek 195 – deel 2, Sint-Niklaas.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kleibeekstraat (Sint-Niklaas)
Naar aanleiding van de oprichting van een school, werden een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Aangezien de zuidelijke percelen nog enige tijd ingenomen zullen worden door een werfzone werd het project opgedeeld in twee fasen. Het huidige verslag heeft enkel betrekking op het onderzoek van de eerste fase.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kleibeekstraat fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075149 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.