Gebeurtenis

Opgraving Frans Halsplein 6

radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, stratigrafische opgravingen, vlakdekkende opgravingen
ID
1075163
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075163

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met bodemingreep én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. 

In totaal werden er twee werkputten aangelegd waarbij laagsgewijs verdiept werd tot op het archeologisch relevante niveau. Vondsten werden per spoor en eventueel per laag ingezameld. Er werd tevens gezocht met een metaaldetector. 

Aardkundig onderzoek, dat wil zeggen de registratie de bodemopbouw door middel van bodemprofielen, was moeilijk doordat verschillende muren de werkputten begrensden, echter waar mogelijk werden er toch de nodige bodemprofielen geplaatst.

Binnen de advieszone werden 19 archeologische sporen en structuren aangetroffen.

Uit enkele contexten zijn stalen genomen voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Zo gebeurde pollenanalyse op de vulling van een gootje dat aansloot bij een beerput.

De nog aanwezige diepere sporen (o.a. de diepere vullingen van de beerput) worden niet geraakt door de werken en blijven in situ bewaard. Deze sporen en structuren zijn afgedekt met geotextiel.

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Archeologische bevindingen van een historische binnenkoer aan het Frans Halsplein. Eindrapport van een opgraving ter hoogte van het Frans Halsplein 6 te Antwerpen, Rapport 0765, Beerse.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Frans Halsplein 6 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met bodemingreep én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats . Deze bracht sporen van de nieuwste tijd tot de middeleeuwen aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Frans Halsplein 6 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075163 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.