Gebeurtenis

Opgraving vispassage Hoolstmolen

metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1075168
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075168

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanleg van een vispassage met vistrappen in een nevengeul naast de molen, vond binnen het plangebied een archeologische werfbegeleiding plaats in de vorm van een opgraving. Dit onderzoek gaf een duidelijker beeld van de functie van de aanpalende vijver.

De werken vonden gespreid plaats over een langere periode. Tijdens een eerste fase werd de vijver leeg gebaggerd en volledig geregistreerd tot op het archeologisch niveau. Later gebeurde het opbreken van de wegenis, het ontstronken, de uitgravingen voor de koker ter hoogte van de vijver en de eerste uitgravingen voor de vispassage langs de noordelijke zijde van de vijver. In een laatste fase werden de overige delen van de vispassage ten zuiden van de vijver begeleid én de overige uitgravingen ter hoogte van de arm langsheen de molen in het noorden. 

In totaal werden er vier werkputten aangelegd. Deze kwamen overeen met de zones waar te begeleiden bodemingrepen plaatsvonden. In totaal werd er op deze manier 715 m² opgegraven. Tijdens de opgraving werd laagsgewijs verdiept tot op het eerste archeologische niveau. Bij het verdiepen van de teelaarde werd elke laag afgespeurd op eventuele vondsten. Deze vondsten zijn geregistreerd en verzameld.

Er werden vijf profielen aangelegd waarbij deze een representatieve weergave van het plangebied geven teneinde een goed beeld te verkrijgen van de bodemopbouw en sporenniveaus.

Tot slot werden alle aangelegde vlakken en storthopen met de metaaldetector gecontroleerd. Tevens werden alle sporen nauwkeurig afgezocht met de metaaldetector.

Er zijn twee bulkstalen ingezameld uit de grachtsegmenten, dit met het oog op een 14C-datering of eventueel macrorestenonderzoek. Van dit onderzoek is echter afgezien vanwege de wellicht te recente datering. Het houten schot is ingezameld voor een dendrochronologische studie maar ook dit onderzoek werd niet weerhouden. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Balen Vispassage: Eindrapport van een werfbegeleiding in de vorm van een opgraving ter hoogte van Balen Visspassage aan de Hoolstmolen op de Grote Nete, Rapport 803, Beerse.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoolstmolenstraat (Balen)
Naar aanleiding van de aanleg van een vispassage met vistrappen in een nevengeul naast de molen, vond binnen het plangebied een archeologische werfbegeleiding plaats in de vorm van een opgraving. Dit onderzoek gaf een duidelijker beeld van de functie van de aanpalende vijver.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving vispassage Hoolstmolen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075168 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.