Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Pontweg

anthracologisch onderzoek, paleolandschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075169
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075169

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek zijn 4 boringen uitgevoerd met een gemiddelde diepte van 1,26 m. De boringen werden geplaatst in een
verspringend driehoeksgrid met 30 m tussen de verschillende boringen.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden vier O-W georiënteerde sleuven aangelegd die een oppervlakte van 389,4 m2 beslaan, ofwel 12,8% van de oppervlakte van het plangebied. Aanvullend werden in het zuiden van het projectgebied een korte extra sleuf, en verbreding (kijkvenster) aangelegd om beter inzicht in het archeologisch potentieel van die zone te krijgen. Hiermee werd een extra oppervlakte van 51,5 m2, of 1,7% van het terrein, vrij gelegd. In totaal is zo 14,5% van het terrein geëvalueerd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Bronnen

Bron: DE LOGI A., MALFLIET L. & HOORNE J. 2021: Lokeren – Pontweg november 2021. DL&H-nota, Adegem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: DEFORCE K. 2023: Lokeren – Pontweg. Anthracologisch onderzoek van een houtskoolbranderskuil, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Pontweg (Lokeren)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werden een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Pontweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075169 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.