Gebeurtenis

Archeologische opgraving Edingsesteenweg - Bruneaustraat

radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1075183
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075183

Beschrijving

Voorafgaand aan de opgraving werd het projectgebied vlakdekkend onderzocht met een metaaldetector. 

De opgraving gebeurde in 4 werkputten.

Een staal werd geselecteerd voor palynologisch onderzoek door BIAX Consult. Het gewaardeerde pollenstaal bleek echter ongeschikt voor verdere analyse.

De gezeefde en gedroogde zeefresiduen van 2 kuilenzijn onderzocht met behulp van een opvallend-lichtmicroscoop met een vergroting van maximaal 50 maal. Slechts één van de twee stalen leverde voldoende houtskool op en werd geselecteerd voor een radiokoolstofdatering.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: LAMBERTS M. 2021: Archeologische opgraving t.h.v. de Edingsesteenweg te Gooik, ABO archeologische rapporten 1464, Aartselaar
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bruneaustraat, Edingsesteenweg (Gooik)
Voor de bouw van een nieuw politiekantoor vond een proefsleuvenonderzoek en een archeologische opgraving plaats.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische opgraving Edingsesteenweg - Bruneaustraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075183 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.