Gebeurtenis

Opgraving Spaansemolenstraat

palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1075185
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075185

Beschrijving

Tijdens de uitvoering van riolerings- en infrastructuurwerken werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd. Deze bracht relevante resultaten over de dorpsontwikkeling aan het licht.

Het wegdek in de eerste twee straten (werkputten 1 (Noordland) en 2 (Spaansemolenstraat)) werd over de volledige breedte en lengte opgebroken onder begeleiding van een erkend archeoloog. De huidige riolering bleef er behouden. Na opbraak van het wegdek werd er laagsgewijs verdiept tot het archeologisch leesbare niveau. In het westelijke gedeelte van de noordelijke Spaansemolenstraat werd er nog een gedeelte verdiept naar een tweede archeologisch leesbaar niveau. Ter hoogte van de begraven A-horizont in het zuiden van Noordland werd er een
tweede niveau aangelegd met de hand. in de derde werkput werd niet gans het wegdek opgebroken, enkel een sleuf van 1,8 m breed. Hier diende de opgraving te worden gestaakt.

Verspreid over het terrein werden enkele profielputten aangelegd waarvan er drie geregistreerd zijn. Tijdens de werfbegeleiding werden in totaal 191 spoornummers uitgedeeld.

Tijdens de werfbegeleiding werden in totaal 191 spoornummers uitgedeeld. 

Tijdens het vlakdekkend onderzoek werden acht verschillende materiaalcategoriën aangetroffen waarvan de grootste aardewerk betreft.

Tijdens de werfbegeleiding werden zeventien stalen genomen ten behoeve van natuurwetenschappelijk onderzoek nl. 14C-datering, macrobotanisch onderzoek en/of pollenanalyse.

Niet alle sporen zijn tot op de bodem onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: JENNES N., VAN BAVEL J. & VERRIJCKT J. 2021: Ontwikkeling van een nederzetting op de uitloper van de Brabantse Wal. Eindrapport van een werfbegeleiding ter hoogte van de Spaansemolenstraat te Zandvliet, Rapport 777, Beerse.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Noordland, Spaansemolenstraat (Antwerpen)
Tijdens de uitvoering van riolerings- en infrastructuurwerken werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd. Deze bracht relevante resultaten over de dorpsontwikkeling aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Spaansemolenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075185 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.