Gebeurtenis

Verkennend booronderzoek Oude brugstraat en zijstraten

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1075195
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075195

Beschrijving

Op basis van de resultaten van een landschappelijk booronderzoek zijn 23 verkennende archeologische boringen gezet in een grid van 10 bij 12 m.

Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: BROECKMANS D. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief langsheen de Oude Brugstraat en zijstraten te Olmen (prov. Antwerpen). Rapportage landschappelijke boringen, ABO Archeologische Rapporten 1147, Hasselt.
Type: literatuur
Datum:

Bron: BROECKMANS D. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Vloedbeemdenstraat te Olmen (provincie Antwerpen) 22.951v. Tussentijds rapport verkennend archeologisch booronderzoek, ABO Archeologische Rapporten 1223, Hasselt.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vloedbeemdenstraat 40 (Balen)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen sporen van landgebruik uit de nieuwe en nieuwste tijd aan het licht, namelijk perceelsgreppels en karrensporen. Een voorafgaandelijk verkennend archeologisch booronderzoek naar steentijdartefactensites leverde geen positieve resultaten op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Verkennend booronderzoek Oude brugstraat en zijstraten [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075195 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.