Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Collector Molendries

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075215
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075215

Beschrijving

De proefsleuven konden niet allemaal volgens plan worden uitgegraven. De zuidelijke sleuf is iets naar het noorden opgeschoven vanwege de aanwezigheid van de weg. De extra in te zetten meters voor de kijkvensters zijn gebruikt voor het nader onderzoeken van mogelijk aanwezige sporen. De tweede sleuf vanaf het noorden (sleuf 2) is verlengd en er zijn drie kijkvensters aangelegd ter hoogte van sporen in sleuven 1 en 2. Daarnaast is een proefputje aangelegd aan de noordzijde van sleuf 3 om te zien of de aanwezige verstoring doorliep. In totaal is er 674,1 m² aangelegd, goed voor een dekkingsgraad van 11,6%.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: VAN BOSCH E. & B. WEEKERS-HENDRIKX 2019: Boutersem, werf 1877, zone 6, VEC Nota 646, Geel
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkomsesteenweg (Boutersem)
Het archeologisch onderzoek vond plaats in het kader van de aanleg als terrein voor grondverbetering, waarin tevens een bufferbekken en een bergbezinkingsbekken wordt aangelegd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Collector Molendries [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075215 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.