Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Doelstraat

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075224
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075224

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en bijhorende infrastructuurwerken, vond binnen het plangebied een archeologsich vooronderzoek plaats. Dit bestond uit landschappelijke boringen en proefsleuven. 

Voor het landschappelijk booronderzoek werden 33 manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Om het terrein te evalueren, werden boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m. De boorstalen zijn niet gezeefd maar wel handmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Er gebeurde geen staalname.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 28 werkputten (22 proefsleuven en 6 kijkvensters) aangelegd. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar, hadden een breedte van 2 m. Een zone van circa 6000 m2 in het noordelijke deel van het terrein kon niet onderzocht worden door de aanwezigheid van bebossing. Deze zone zal onderzocht moeten worden in een aparte fase na de rooiwerken.
Van de 37319 m2 van het onderzoeksgebied kon circa 6000 m2 niet onderzocht worden. Dit deel van het onderzoeksgebied zal onderzocht moeten worden in een volgende fase. De totale oppervlakte van deze fase beslaat dus 31319 m2. Door middel van proefsleuven werd een oppervlakte
opengelegd van 2837,41 m². Dit is 9,06 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 647,09 m². Dit is 2,07 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat 11,13 % van het terrein onderzocht werd, ondanks de verschillende niet onderzoekbare zones.
Er werden 25 bodemprofielen geregistreerd, die op te delen vallen in drie typeprofielen.
In totaal werden er 174 sporen geregistreerd en 11 vondsten verzameld. Er gebeurde geen staalname.

 

 

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: REYNS N. & GYESBREGHS D. 2021: Nota Nijlen-Doelstraat en Ophoven, Rapporten All-Archeo bvba 1285, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan

Nijlen Woonbal en Molenstraat

Voetbalstraat 38 (Nijlen)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Doelstraat, Ophoven (Nijlen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en bijhorende infrastructuurwerken, vond binnen het plangebied een archeologsich vooronderzoek plaats. Dit bestond uit landschappelijke boringen en proefsleuven. Er kwamen sporen uit de metaaltijden aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Doelstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075224 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.